Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

W sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy za 25 grudnia (sobota) 2021 r.

Zarządzenie nr   17/2021/K
Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie – Koźlu z dnia 02.12.2021 r.  
w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy za 25 grudnia (sobota) 2021 r.


Na podstawie art. 129 § 1 i art. 130 § 1 i § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020r., poz. 1320 z późn. zm. ) w związku z art. 7  ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019r. poz. 1282 z późn. zm. ) zarządzam co następuje:

§ 1. W związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy obowiązującym pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” w okresie rozliczeniowym obejmującym grudzień 2021r., z powodu wystąpienia w dniu 25 grudnia 2021r. święta przypadającego w inny niż niedziela dzień wolny od pracy, wyznaczam 24 grudnia 2021r dniem dodatkowo wolnym od pracy.
 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.