Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na sprzątanie na rok 2022

Załącznik nr 5 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł netto w Środowiskowym  Domu Samopomocy „Promyczek”

 

Kędzierzyn – Koźle, dn. 16.11.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

            Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” (ŚDS „Promyczek”) zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia:

Sprzątanie pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” o powierzchni 1 119,29 m2 (parter 536,59 m2 oraz pierwsze piętro 582,70 m2) z wykorzystaniem własnych środków czystości, papieru ręcznikowego, toaletowego, worków jednorazowego użytku oraz płynów do dezynfekcji w związku z Covid-19.  W obiekcie wymagane będzie kilka razy dziennie dezynfekowanie sprzętu rehabilitacyjnego miękkiego, klamek, poręczy, pomieszczeń i toalet – zgodnie z przepisami wewnętrznymi. W obiekcie znajdują się: pomieszczenie do wypieku ceramiki, sala ceramiki, sala witrażu, pomieszczenie na piec do wypalania szkła, sala techniczna, szatnie damska i męska, sala seniora (artystyczna), pomieszczenie socjalne, kuchnia treningowa, 13 toalet ( w których znajdują się dozowniki do mydła, papieru toaletowego, ręczników i płynu dezynfekcyjnego do rąk), jadalnia, biuro dyrektora, biuro, archiwum, korytarze, przedsionki, magazyn, sala do rehabilitacji indywidualnej, siłownia, sala komputerowa (poligrafia), sala teatralno – plastyczna, sala relaksacyjna, pomieszczenie gospodarcze, garderoba, gabinet logopedy, pokój kierowników, hydroterapia, fizykoterapia, pokój psychologiczno/pedagogiczny, klatka schodowa oraz winda.

2. Warunki wymagane od Wykonawców (jeżeli dotyczą): Referencje,  dwóch pracowników zatrudnionych na umowę o pracę dostępnych od godz. 7:00-15:00, w godzinach pracy ŚDS "Promyczek".

3. Termin realizacji zamówienia: styczeń 2022 – grudzień 2022 r.

      4. Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena: 40%

Jakość wykonywanych usług: 30%

Terminowość wykonywanych usług: 20%

Warunki rękojmi: 10%

5. Osoba z ŚDS „Promyczek” uprawniona do kontaktu:

Pan/Pani: Anna Brągiel tel. 793 835 508

Pan/Pani: Aurelia Henzel-Binek

 Email:biuro@promyczek-dom.pl

6. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 17 grudnia 2021 r. godz: 1500 

7. Ofertę można*

  • Przesłać pocztą/kurierem na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” ul. Piotra Skargi 11,47-224 Kędzierzyn – Koźle z dopiskiem (wskazać nazwę zamówienia, osobę uprawnioną do kontaktu)
  • Przesłać emailem na adres: biuro@promyczek-dom.pl

8. Załączniki: Wzór oferty Wykonawcy.

Zamawiający informuje, że postępowanie o zamówienie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień do 130.000 zł netton dostępnego w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej:https://bip.promyczek-dom.pl/

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania ŚDS „Promyczek” do zawarcia umowy.

PDFBRN3C2AF4C6F591_004302.pdf (567,33KB)
PDFZapytanie ofertowe - wydłużenie terminu składania ofert.pdf (359,91KB)

Protokół z wyboru oferty:

PDFProtokół z postępowania o udzielenie zamówienia - sprzątanie ŚDS PROMYCZEK 2022.pdf (498,24KB)