Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

W sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto

Zarządzenie nr   1/2021/ZP
Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie – Koźlu z dnia 04 stycznia 2021 r.  
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek”

Na podstawie § 5 ust 3 Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” nadanego uchwałą Nr VIII/83/19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 kwietnia 2019 roku oraz art. 44 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019r., poz. 860 z późn. zm.).  zarządzam co następuje:

§ 1.
Wprowadzam Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek”, zwany dalej Regulaminem Zamówień Publicznych, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Traci moc „Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 EURO w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” wprowadzony zarządzeniem nr 8/2014/K Dyrektora ŚDS „Promyczek” z dnia  01 lipca 2014r.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


04 stycznia 2021 r.
Anna Brągiel Dyrektor
ŚDS „Promyczek"