Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

W sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie-Koźlu

Zarządzenie nr   1/2021/ZFŚS

Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie – Koźlu  z dnia 07 lipca 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie-Koźlu

Na podstawie art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 4 marca 1994 r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z 2021r., poz. 746), zarządzam co następuje:
 § 1. Wprowadzam regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Środowiskowym  Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie – Koźlu, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Regulamin zawiera:
•    Załącznik nr 1  - Plan finansowy działalności socjalnej na rok ( wzór )
•    Załącznik nr 2 – TABELA określająca  maksymalne kwoty pomocy udzielanej z ZFŚS / na jedną osobę uprawnioną/, oraz TABELA dopłat do świadczeń socjalnych
•    Załącznik nr 3 - Wniosek o przyznanie świadczenia z ZFŚS / Decyzja o przyznaniu ( odmowie przyznania) świadczenia z ZFŚS
•    Załącznik nr 4 - Oświadczenie o dochodach
•    Załącznik nr 5 - Wniosek o przyznanie pożyczki z ZFŚS
•    Załącznik nr 6 - Umowa w sprawie pożyczki z ZFŚS

§ 3. Powyższy Regulamin wraz z wnioskami został uzgodniony z organizacją związkową.
§ 4. Uchyla się zarządzenie nr 3/ZFŚS/2013 z dnia 26.11.2013 r.  w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Środowiskowym  Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie – Koźlu.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie w terminie 14 dni od podania go do wiadomości pracownikom.
Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy
 „Promyczek”
 mgr Anna Brągiel

PDFRegulamin ZFŚS.pdf (201,08KB)
PDFZałącznik nr 1 str. 1.pdf (129,02KB)
PDFzałącznik nr 1 str. 2.pdf (136,37KB)
PDFZałącznik nr 2.pdf (135,58KB)
PDFZałącznik nr 3.pdf (133,74KB)
PDFZałącznik nr 4.pdf (123,44KB)
PDFZałącznik nr 5 str. 1 i 2.pdf (137,80KB)
PDFZałącznik nr 6 str. 1, 2 i 3.pdf (220,18KB)