Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przyjęcie do Środowiskowego Domu Samopomocy "Promyczek" na czas określony.

Na czas określony

Karta opisu procedury

Nazwa procedury:

Przyjęcie do Środowiskowego Domu Samopomocy "Promyczek" na czas określony.

Wymagane dokumenty:

Podanie o przyjęcie do macierzystego Ośrodka Pomocy Społecznej, zaświadczenie lekarskie (lekarza specjalisty: psychiatry, neurologa), aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Opłaty administracyjne i inne

Brak opłat.

Termin i sposób załatwiania:

Podanie o przyjęcie można złożyć w ŚDS „Promyczek” lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej/Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. ŚDS „Promyczek” przyjmuje osoby niepełnosprawne w miarę wolnych miejsc.  Liczba miejsc dotowanych wynosi 50.  W przypadku złożenia podania bezpośrednio do MOPS/GOPS - ŚDS „Promyczek” potwierdza możliwość przyjęcia i przygotowuje Indywidualny Plan Postępowania Wspierająco – Aktywizujący. MOSP/GOPS sporządza   wywiad środowiskowy i wydaje decyzję kierującą do ŚDS „Promyczek”.

Miejsce złożenia dokumentów:

Macierzysty Ośrodek Pomocy Społecznej

Jednostka odpowiedzialna:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Reja 2a

Tryb odwoławczy:

Podany przy wydanej przez MOPS decyzji.

Podstawa prawna:

Podana w wydanej przez MOPS decyzji.

Dodatkowe informacje:

O miejsce w ośrodku mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle. Ośrodek przyjmuje osoby niepełnosprawne intelektualnie, z  zaburzeniami psychicznymi oraz chore psychicznie.  

Do ośrodka mogą zostać skierowane także osoby niepełnosprawne z Gmin, które zawarły stosowne porozumienie z Gminą Kędzierzyn-Koźle.

Formularze (pliki PDF):

Wzór podania do MOPS o przyjęcie do ośrodka
Wzór zaświadczenia lekarskiego (wypełnia lekarz psychiatra)
Wzór zaświadczenia lekarskiego (wypełnia lekarz specjalista )

 
 

 

Na czas określony / nieokreślony

Karta opisu procedury

Nazwa procedury:

Rezygnacja z przyznanego miejsca w Środowiskowym Domu Samopomocy "Promyczek" na czas określony / nieokreślony.

Wymagane dokumenty:

Pisemna rezygnacja uczestnika lub prawnego opiekuna do ośrodka pomocy społecznej lub wniosek ŚDS „Promyczek” do ośrodka pomocy społecznej o weryfikację  decyzji.

Opłaty skarbowe i inne:

Brak opłat

Termin i sposób załatwiania:

Na bieżąco.

Miejsce złożenia dokumentów:

Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Reja 2a, 47-224 Kędzierzyn-Koźle lub GOPS gminy współpracującej

Jednostka odpowiedzialna:

Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Reja 2a, 47-224 Kędzierzyn-Koźle 

Tryb odwoławczy:

Podany przy wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  decyzji.

Podstawa prawna:

Podana w wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej decyzji.