Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nie przekraczającej 30.000 Euro w Środowiskowym
Domu Samopomocy „Promyczek”
z dnia 1 lipca 2014 r.

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

1. Przedmiot zamówienia:

Sprzątanie pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” o powierzchni 1 119,29 m2 (parter 536,59 m2 oraz pierwsze piętro 582,70 m2) z wykorzystaniem własnych środków czystości, papieru ręcznikowego, toaletowego, worków jednorazowego użytku oraz płynów do dezynfekcji w związku z Covid-19.  W obiekcie wymagane będzie kilka razy dziennie dezynfekowanie sprzętu rehabilitacyjnego miękkiego, klamek, poręczy, pomieszczeń i toalet – zgodnie z przepisami wewnętrznymi. W obiekcie znajdują się: pomieszczenie do wypieku ceramiki, sala ceramiki, sala witrażu, pomieszczenie na piec do wypalania szkła, sala techniczna, szatnie damska i męska, sala seniora (artystyczna), pomieszczenie socjalne, kuchnia treningowa, 13 toalet ( w których znajdują się dozowniki do mydła, papieru toaletowego, ręczników i płynu dezynfekcyjnego do rąk), jadalnia, biuro dyrektora, biuro, archiwum, korytarze, przedsionki, magazyn, sala do rehabilitacji indywidualnej, siłownia, sala komputerowa (poligrafia), sala teatralno – plastyczna, sala relaksacyjna, pomieszczenie gospodarcze, garderoba, gabinet logopedy, pokój kierowników, hydroterapia, fizykoterapia, pokój psychologiczno/pedagogiczny, klatka schodowa oraz winda.

 

 

2. Kryteria wyboru:

- 50 % - najniższa cena/koszt

- 20% - jakość wykonywanych usług

- 20 % - terminowość wykonywanych usług

- 10 % - warunki rękojmi

3. Podstawa ustalenia szacunkowej wartości:

Wysokość wydatków poniesionych z tytułu sprzątania ŚDS „Promyczek” w roku 2020.

4. Szacunkowa wartość zamówienia (PLN) [za okres 12 miesięcy za 1 119,29 m2]:

Netto:  80. 406,44

Brutto: 98.899,92

5. Zestawienie ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena zamówienia w PLN

Netto

Brutto

Cena zamówienia w EURO

Netto

Brutto

VAT w PLN

Kryterium - cena

Kryterium – inne

Ocena końcowa w oparciu o wszystkie kryteria

1

EKOTRADE Sp. z o.o.

Ul. Melomanów 4

00-712 Warszawa

108 360,00

133 282,80 

25 381,21

31 218,89

24 922,80

20%

50%

70%

2

E.P.U. PRO PERFECTO,

Ul. Kościuszki 5,

47-280 Maciowakrze

Pawłowiczki

98 400,00  

121 032,00

23 048,27

28 349,38

22 632,00

30%

50%

80%

 

6. Osoba ustalająca szacunkową wartość zamówienia:

Paulina Bąk – Główny księgowy ŚDS „Promyczek” w Kędzierzynie – Koźlu

7. Data ustalenia szacunkowej wartości listopad 2020 r.

8. Wybór najkorzystniejszej oferty – z pośród dostarczonych ofert wybrano firmę

E.P.U. PRO PERFECTO, ul. Kościuszki 5, 47-280 Maciowakrze.

Wyboru dokonano na podstawie oceny końcowej wynikającej ze spełnienia przez wykonawców kryteriów przyjętych w zamówieniu.

 

 

 

 

………………………………………………...…….…                                     ………………………………………………...…….…

          (data i podpis osoby sporządzającej formularz)                                                                                  (data i podpis dyrektora)