Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

w sprawie powołania Zespołu Wspierająco – Aktywizującego w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie –Koźlu

Zarządzenie Nr 3/2021/K

Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek”

w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 03 luty 2021 r.

 

w sprawie powołania Zespołu  Wspierająco – Aktywizującego w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie –Koźlu

 

            Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr.238 poz. 1586), z późn. zm.  zarządzam co następuje:

 

§ 1. Dyrektor tworzy  Zespół  Wspierająco – Aktywizujący w składzie:

 1. Dyrektor ŚDS „Promyczek” – Anna Brągiel
 2. Kierownik Działu Rehabilitacji Społecznej - Agnieszka Kowalska
 3. Kierownik Działu Rehabilitacji Medyczno - Ruchowej – Jerzy Kużawa
 4. Specjalista pedagog/terapeuta – Ewa Białoskórska
 5. Specjalista psycholog/rehabilitant – Ewa Sereda – Wiszowaty
 6. Starszy terapeuta – Beata Szymańska – Kolasa
 7. Starszy instruktor terapii zajęciowej – Aneta Ogrodowska
 8. Terapeuta zajęciowy– Żaneta Wicher
 9. Opiekun/pielęgniarka – Barbara Sadkowska
 10. Pracownik socjalny – Anna Włodek
 11. Młodszy opiekun – Kornelia Dercz

 

§ 2. Zadaniem Zespołu Wspierająco – Aktywizującego  jest opracowywanie indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizującego, omawianie stopnia realizacji osiągniętych rezultatów a także ewentualnej możliwości ich modyfikacji zgodnie z Instrukcją Postępowania Zespołu Wspierająco – Aktywizującego w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie-Koźlu, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Zarządzenie  nr 2/2019/ K z 18 marca 2019 r. Dyrektora Środowiskowego Domu                  

       Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie-Koźlu  w sprawie powołania Zespołów –           

       Wspierająco Aktywizujących  w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” w          

      Kędzierzynie – Koźlu traci moc.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.             

 

D Y R E K T O R
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
,, PROMYCZEK"
mgr Anna Brągiel