Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy za 1 maja (sobota) 2021 r.

Zarządzenie nr   10/2021/K

Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie – Koźlu 
z dnia 12 kwietnia  2021 r. 

w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy za 1 maja (sobota) 2021 r.

 

 

Na podstawie art. 129 § 1 i art. 130 § 1 i § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019r., poz. 1040 z późn. Zm. ) w związku z art. 7  ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019r. poz. 1282) zarządzam co następuje:

 

§ 1. W związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy obowiązującym pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” w okresie rozliczeniowym obejmującym maj 2021r., z powodu wystąpienia w dniu 1 maja 2021r. święta przypadającego w inny niż niedziela dzień wolny od pracy, wyznaczam do wybrania w dowolnym terminie, do wyboru przez każdego pracownika indywidualnie, w okresie rozliczeniowym II kwartału 2021 roku tj. do 30 czerwca 2021r dodatkowy dzień wolny od pracy.

 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

D Y R E K T O R
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
,, PROMYCZEK"
mgr Anna Brągiel