Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie-Koźlu

Zarządzenie nr   7/2021/K

Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie – Koźlu             
   z dnia 08 marca 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego

 w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie-Koźlu

 

Na podstawie Art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zarządzam co następuje:

 

§1. Wprowadzam regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2.     Uchylam §1 do Zarządzenie nr 12/2019/K Dyrektora ŚDS „Promyczek” w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 16 września 2019r. w sprawie wprowadzenia regulaminu poczty elektronicznej  i monitoringu w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie-Koźlu,

§3.     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

D Y R E K T O R
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
,, PROMYCZEK"
mgr Anna Brągiel