Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie-Koźlu

Zarządzenie nr   5/2021/K

Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie – Koźlu  
  z dnia 08 marca 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji

 w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie-Koźlu

 

Na podstawie Art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zarządzam co następuje:

 

§1. Wprowadzam Politykę Bezpieczeństwa Informacji w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2.     Uchylam Zarządzenie nr 19/2020/K Dyrektora ŚDS „Promyczek” w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie wprowadzenia nowego wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych do Polityki Ochrony Danych Osobowych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie-Koźlu,

§3.     Uchylam Zarządzenie nr 1/2019/RODO/K Dyrektora ŚDS „Promyczek” w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 30 września 2019r. w sprawie wprowadzenia Rejestru poszczególnych kategorii czynności przetwarzania w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie-Koźlu,

§4.     Uchylam Zarządzenie nr 4/2019/K Dyrektora ŚDS „Promyczek” w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 2 kwietnia 2019r. w sprawie wprowadzenia do rejestru czynności nowego zidentyfikowanego zbioru pod nazwą Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie-Koźlu,

§5.     Uchylam Zarządzenie nr 5/2018/K Dyrektora ŚDS „Promyczek” w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie-Koźlu,

§6.     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

D Y R E K T O R
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
,, PROMYCZEK"
mgr Anna Brągiel