Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie —Koźlu.

Zarządzenie nr 5/ 2018/K
Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie -Koźlu
z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie Koźlu.

 

Działając na podstawie właściwych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) ( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L rok 2016 nr. 119 poz. 1 )

§1
Zarządzam wprowadzenie z dniem 30 listopada 2018r., Polityki Ochrony Danych Osobowych obowiązującą w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie Koźlu, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2
Traci moc Zarządzenie nr 3/2015/K Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie Koźlu z dnia 07 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych obowiązujących w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie Koźlu.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia.
 

D Y R E K T O R
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
,, PROMYCZEK"
mgr Anna Brągiel

 


PDFZarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Środowiskowym Domu.pdf (225,96KB)