Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin pisemnykończący służbę przygotowawczą w ŚDS „Promyczek"

Zarządzenie nr 10/2019/K
Dyrektora
Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek”
z dnia 04 października 2019 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin pisemny kończący służbę przygotowawczą w ŚDS „Promyczek"

na podstawie §7 pkt. 1 Regulaminu służby przygotowawczej i egzaminu kończącego służbę przygotowawczą wŚrodowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie -Koźlu wprowadzonego Zarządzeniem nr 4/2009/K dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” ul. Piotra Skargi 25 w Kędzierzynie Koźlu z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę, zarządzam co następuje:

§1. Powołuję komisję w składzie:

l. Maja Mrożek Dobber          -przewodniczący

2. Anna Brągiel                        -członek

3. Paulina Bąk                         -członek

§2.1. Komisja opracuje 20 pytań testowych jednokrotnego wyboru do egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
2.Komisja zobowiązana jest zapewnić odpowiednie warunki przechowywania pytań testowych, uniemożliwiając dostęp do nich pracownikowi przystępującemu do egzaminu.
3.Komisja sprawdza test i ustala ocenę uzyskaną przez pracownika egzaminowanego, zgodnie z Regulaminem służby przygotowawczej i egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w ŚDS „Promyczek”.
§3. Termin rozpoczęcia prac komisji ustala się na dzień 28 października 2019 r.
§4. Termin egzaminu wyznacza się na dzień 31 października 2019 r. godz. 09.00.
§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie podmiotowej BIP ŚDS „Promyczek”.

D Y R E K T O R
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
,, PROMYCZEK"
mgr Anna Brągiel

 

PDFZarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprow.pdf (220,52KB)