Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek”TYP A, B i C w Kędzierzynie –Koźlu

Zarządzenie nr 7/2019/K
Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie Koźlu
z dnia 12 sierpnia 2019r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek”
TYP A, B i C w Kędzierzynie Koźlu

Na podstawie przepisów o pomocy społecznej, ochronie zdrowia psychicznego, samorządzie gminnym, finansach publicznych oraz statucie ŚDS „Promyczek” zarządzam, co następuje :

§1.1. Nadaję Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” TYPA,B i C w Kędzierzynie Koźlu, uzgodniony z Wojewodą Opolskim oraz zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn Koźle stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia
.
§1.2. Regulamin organizacyjny obowiązuje od 1 września 2019 r., dotyczy wszystkich pracowników zatrudnionych w Środowiskowym Domu samopomocy „Promyczek” oraz uczestników skierowanych decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu.
§1.3. Kierownik Działu Rehabilitacji Społecznej zapozna z treścią regulaminu organizacyjnego uczestników ŚDS „Promyczek”.
§2. Traci moc Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” TYP A, B i C w Kędzierzynie Koźlu nadany zarządzeniem nr 6/2014/K Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie Koźlu.
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. i podlega ogłoszeniu na stronie podmiotowej Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie Koźlu.
 

D Y R E K T O R
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
,, PROMYCZEK"
mgr Anna Brągiel

 

PDFZarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego.pdf (422,75KB)