Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy za 15 sierpnia (sobota) 2020 r.

Zarządzenie nr 3/2020/K
Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek" w Kędzierzynie
-Koźlu z dnia 6 lipca 2020 r.
w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy za 15 sierpnia (sobota) 2020 r.

 

Na podstawie art. 129 § 1 i art. 130 § 1 i § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019r., poz. 1040 z późn. zm. ) w związku z art. 7 ustawy z dnia 21listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019r. poz. 1282) zarządzam co następuje:

§ 1.W związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy obowiązującym pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” w okresie rozliczeniowym obejmującym sierpień 2020r., z powodu wystąpienia w dniu 15 sierpnia 2020r. święta przypadającego w inny niż niedziela dzień wolny od pracy, wyznaczam do wybrania w dowolnym terminie, do wyboru przez każdego pracownika indywidualnie, w okresie rozliczeniowym III kwartału2020 roku tj. do 30 września 2020r dodatkowy dzień wolny od pracy.
§ 2. Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

 

D Y R E K T O R
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
,, PROMYCZEK"
mgr Anna Brągiel

 

PDFZarządzenie w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy za 15 sierpnia (sobota) 2020.pdf (219,54KB)