Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek”w Kędzierzynie-Koźlu

Zarządzenie nr 3/ZFŚS/2013Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie-Koźlu

z dnia 26 listopada2013 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w

Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek”w Kędzierzynie-Koźlu

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592 z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1.W uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu wprowadzam Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie-Koźlu w brzemieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.Traci moc Zarządzenie Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie-Koźlu Nr 2/2009/ZFŚSz dnia25 maja2009r.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie podmiotowej środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie-Koźlu.

 

D Y R E K T O R
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
,, PROMYCZEK"
mgr Anna Brągiel

 

PDFZarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Środowiskowym Domu Samopomocy Promyczek w Kędzierzynie-Ko.pdf (82,67KB)