Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Procedury

Przyjęcie do Środowiskowego Domu Samopomocy "Promyczek"

na czas określony .

Nazwa procedury: Przyjęcie do Środowiskowego Domu Samopomocy "Promyczek" na czas określony .
Wymagane dokumenty: Wniosek o przyjęcie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zaświadczenia lekarskie (lekarza specjalisty: psychiatry, neurologa oraz lekarza pierwszego kontaktu), aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności ( Rozp. MPiPS z dnia 9 grudnia 2010r §,7- Dz.U. 2010 nr 238 p.1586)
Opłaty skarbowe: Bez opłaty.
Opłaty administracyjne: -
Inne opłaty: Opłata za pobyt w ŚDS ,Promyczek, na podstawie art. 51 b. ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Termin i sposób załatwiania: W miarę wolnych miejsc (liczba miejsc dotowanych - 50) potwierdzenie możliwości przyjęcia przez ŚDS "Promyczek", wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny macierzystego Ośrodka Pomocy Społecznej i wnioskuje o wydanie decyzji (art. 51 b ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).
Miejsce złożenia dokumentów: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Reja 2a
Jednostka odpowiedzialna: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Reja 2a
Tryb odwoławczy: Podany w decyzji wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Reja 2a
Podstawa prawna: Podany w decyzji wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Reja 2a
Dodatkowe informacje: O miejsce w ośrodku mogą ubiegać się osoby zamieszkujące na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle, głównie z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi oraz osoby skierowane z Gmin, które zawarły stosowne porozumienie z Gminą Kędzierzyn-Koźle.
Formularze (pliki PDF): Do Pobrania Poniżej - Załączniki
Zasady pobytu uczestników w ŚDS Promyczek Załącznik nr 3 do regulaminu organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy "Promyczek" w Kędzierzynie - Koźlu

 

 

Rezygnacja z przyznanego miejsca w Środowiskowym Domu Samopomocy "Promyczek"

na czas określony / nieokreślony .

Nazwa procedury: Rezygnacja z przyznanego miejsca w Środowiskowym Domu Samopomocy "Promyczek" na czas określony / nieokreślony .
Wymagane dokumenty: Pisemna rezygnacja uczestnika lub prawnego opiekuna do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub pismo ŚDS ,Promyczek&rdquo, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o weryfikację zasadności wydanego w formie decyzji administracyjnej skierowania do ośrodka wsparcia.
Opłaty skarbowe: Bez opłaty.
Opłaty administracyjne: -
Inne opłaty: -
Termin i sposób załatwiania: Na bieżąco.
Miejsce złożenia dokumentów: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu ul. Reja 2a, lub GOPS gminy współpracującej
Jednostka odpowiedzialna: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Reja 2a,
Tryb odwoławczy: Podany w decyzji wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Reja 2a,
Podstawa prawna: Podana w decyzji wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Reja 2a,
Dodatkowe informacje: -
Formularze (pliki PDF): -